Línea Hábitat

 

 

 

Future Extractor para Baño
 • Future 100
 • Future 120
 • Future 150

Silent Extractores para baño
bajo nivel sonoro

 • Silent 100
 • Silent 200
 • Silent 300

HCM Extractores Helicoidales

 • HCM 150
 • HCM 180
 • HCM 250

HAE Extractores Helicoidales

 • HAE 250
 • HAE 300

 

CFP Centrifugos de falso plafón

 • CFP-100
 • CFP-120
 • CFP-160
 • CFP-225
 • CFP-300
 • CFP-500
 • CFP-600
 • CFP-900

TD Extractores helicocentrifugos
en línea

 • Silent 100
 • Silent 200
 • Silent 300

 

 

 

 

 

 

MAIRSA. Soluciones Industriales. Culiacán, Sinaloa, México. Tel./Fax: (667) 714-22-03, 714-3003, 713-2203